KATAR – Informacje, Dane i Wizy

Katar to państwo, które leży w północnej części Półwyspu Arabskiego nad Zatoką Perską. Stolicą tego kraju jest Doha (liczba ludności: 587055), a do największych miast zaliczamy:

  • Musajid (liczba ludności: 92000)
  • Ar-Rajjan (liczba ludności: 430000)
  • Al-Wakra (liczba ludności: 30000)
  • Chaur (liczba ludności: 21000)
  • Duchan (liczba ludności: 11200)
  • Umm Bab (liczba ludności: 6200)

Katar jest 166. krajem na świecie pod względem powierzchni. Wynosi ona 11586 kilometrów kwadratowych. Z kolej 146. miejsce zajmuje w rankingu zaludnienia (dane na 2013 rok). Całkowita liczba ludności w Katarze wynosi nieco ponad dwa miliony.

Inne ważne informacje na temat Kataru:

  • Produkt krajowy brutto (PKB) na osobę: 60 804 USD
  • Język Urzędowy: Arabski
  • Typ państwa: emirat

Władzę w Katarze sprawuje aktualnie emir Tamim ibn Hamed Al Sani. Stanowisko premiera zaś zajmuje Abd Allah ibn Nasir ibn Chalifa Al Sani.

Jak uzyskać wizę do Kataru?

Informacje na temat wiz do Kataru znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
(źródło: https://doha.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/katar_8/wjazd_31/)

Od 9 sierpnia 2017 r. obywatele polscy nie podlegają w Katarze obowiązkowi wizowemu w zakresie pobytów turystycznych nieprzekraczających łącznie 90 dni w okresie 180 dni liczonych od daty wjazdu na terytorium Kataru. Obywatele RP uprawnieni są do wielokrotnego przekraczania katarskiej granicy. Jednocześnie władze katarskie wymagają, by okres ważności paszportu osoby przekraczającej granice emiratu wynosił co najmniej 6 miesięcy. Bez zmiany pozostały przepisy o wizach pracowniczych, uzyskiwanych wraz z zezwoleniem na pracę za pośrednictwem pracodawcy (tzw. sponsora wizowego).


Przy wjeździe do Kataru obywatele RP muszą legitymować się paszportem zwykłym; paszporty tymczasowe nie uprawniają do wjazdu na terytorium Państwa Katar.


W odniesieniu do niektórych rodzajów wiz (m.in. pracownicze i rodzinne) obowiązuje wciąż zasada sponsoringu wizowego. Sponsorem wizy może być obywatel Kataru, osoba prawna zarejestrowana w Katarze lub cudzoziemiec przebywający w Katarze ze statusem rezydenta z prawem do pracy (może wystąpić w roli sponsora wizowego dla członków najbliższej rodziny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania wizy przez obywatela RP można otrzymać w MSW w Dosze oraz w Ambasadzie Kataru w Warszawie”